ประวัติ - บ้านคชาทอง ประวัติ - บ้านคชาทอง ประวัติ - บ้านคชาทอง

ประวัติ

One practical feature of the Thai style house is the ease with which it can be assembled or taken down. The entire house is built in light, pre-fabricated sections with each section forming a wall. Each wall is then fitted together and hung on the superstructure - a frame of wooden pillars - without nails. In former times, the fact that the house could be taken down and re-assembled with relative ease was well-suited to the indigenous way of life. When families decided to move, as they frequently did, the house would be taken down, stacked on a raft and floated down the nearest klong to a new location.
 
 
โรงแรมบ้านคชาทอง หัวหิน
214 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร:032-533-644, 032-511-166
มือถือ:08-97-98-5025 (EN)
อีเมล์:info@khachathong.com
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
Newsletter Archives
FOLLOW US ON :